Contenido principal del artículo

Bohumíra Lazarová
Masaryk University
Czechia
Milan Pol
Masaryk University
Czechia
Vol. 4 Núm. 1 (2019), Editorial, Páginas 4-18
DOI: https://doi.org/10.24310/RevPracticumrep.v4i1.9872
Derechos de autor Cómo citar

Resumen

En este artículo se destacan algunas tendencias de la política educativa en la formación preuniversitaria de los profesores checos. Esbozaremos la base teórica generalmente aceptada de la formación práctica del profesorado, mostraremos ejemplos seleccionados de cómo se organiza dicha formación y presentaremos un breve debate sobre los retos recientes a los que se ha enfrentado la educación de pregrado, incluyendo elementos de su componente práctico.

Citado por

Detalles del artículo

Referencias

Baker, A., Jensen, P. J., & Kolb, D. A. (2002). Conversational learning: An experiential approach To knowledge creation. Westport: Quorum Books.
Boud, D. (2014). Zkušenost patří člověku. (pp. 39-43). In ). In Nehyba, J., & Lazarová, B. et al. (2014). Reflexe vprocesu učení. Desetkrát stejně a přece jinak... Brno: Masaryk University.
Dewey, J. (1933). How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process. Lexington: Heath and Company.
Freire, P. (1992). Pedagogy of the oppressed. New York: Continuum.
Jarvis, P. (2010). Adulteducation and lifelong learning: theory and practice. London: Routledge.
Jarvis, P. (2014). Není na mně, abych učil pravdu. (pp. 47-52). In Nehyba, J., & Lazarová, B. et al. (2014). Reflexe vprocesu učení. Desetkrát stejně a přece jinak. Brno: Masaryk University. de Jong, J., Korthagen, F., & Wubbels, T. (1998). Learning from Practice in Teacher Education: processes and interventions. Teachers and Teaching, 4(1), 47-64.
Kolář, J. (2013). Práce sreflexí u lektorů osobnostněsociálního rozvoje. Brno: Masaryk University.
Kolb, D. A. (1984). Experiential learning. Experience as asource of learning and development. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Kolb, D. A. (2014). Neprobádanýživot nestojí za život (pp. 23-30). In Nehyba, J., & Lazarová, B. et al. (2014). Reflexe vprocesu učení. Desetkrát stejně a přece jinak. Brno: Masaryk University.
Korthagen, F. A. J. (1985). Reflective teaching and preservice teacher education in the Netherlands. Journal of Teacher Education, 9(3), 317-326.
Korthagen, F. A. J. (2014). Je škoda, když se reflexe stane jen fintou. (pp. 31-38). In Nehyba, J., & Lazarová, B. et al. (2014). Reflexe vprocesu učení. Desetkrát stejně a přece jinak... Brno: Masaryk University.
Lazarová, B. & Pol. M. (2017). Zpráva zevaluačního šetření projektu Učitel naživo. Available at http://cort.as/-HdU6
Lojdová, K. (2014). Cítil jsem se jako „bachař“. Reflexe nové sociální role studenty učitelství na praxi. (pp. 76-87). In Nehyba et al. (2014) Reflexe mezi lavicemi a katedrou. Brno: Masaryk University
Nehyba, J. & Lazarová, B. (2014). O rozplétání reflexe. (pp. 11-22). In Nehyba, J., & Lazarová, B. et al. (2014). Reflexe vprocesu učení. Desetkrát stejně a přece jinak. Brno: Masaryk University Pokyny kobsahu praxí. (not dated). Brno: Masaryk University, Faculty of Education. Available at http://cort.as/-HdUD
Schön, D. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Book. Sugerman, D. (2000). Reflective learning: Theory and practice. Dubuque: Kendall Hunt.
Učitel naživo 2016/2017. Tudy to půjde: Zpráva zpilotního ročníku (2017). Praha: Nadace depositum Bonum. Available at https://www.ucitelnazivo.cz/en
Vermersch, P. (1994). L'entretien d'explicitationen formation initiale et continue. Paris: ESF.
Změna ve výuce učitelů: Sdětmi už od začátku studia (2017). Available at:http://cort.as/-HdUW
Změny na pedagogické fakultě ukazují cestu, jak zajistit lepší učitele (2018). Available at:http://cort.as/-HdUi