Contenido principal del artículo

Erdal Sinan Özaktaş
Öğrenci
Turquía
Ö Karakoç
Universidad de Kilis
Turquía
B Karakoç
Universidad de Kilis
Turquía
İ.H Hamdemirci
Universidad de Kilis
Turquía
https://orcid.org/0000-0002-9112-4062
Vol. 12 Núm. 1 (2023): Marzo de 2023, Artículos, Páginas 31-44
DOI: https://doi.org/10.24310/riccafd.2023.v12i1.15325
Derechos de autor Cómo citar

Resumen

El objetivo de esta investigación es tener curiosidad sobre las actitudes de los atletas discapacitados sobre el dopaje, contribuir a la literatura con esta investigación y examinar las actitudes de los atletas de fútbol sala con discapacidad visual hacia el dopaje. En el estudio participaron un total de 50 deportistas, 27 de ellos en la categoría B2 y 23 en la categoría B3 deficientes visuales. En este estudio, que tiene como objetivo revelar las actitudes de los atletas hacia el dopaje en términos de categoría de discapacidad, nacionalidad, edad de los atletas y edad deportiva, se utilizó un modelo de tamizaje relacional, que incluye exámenes de tipo comparación y correlación entre variables, en el análisis de datos. Después de que el resultado de la prueba de normalidad mostró que la distribución era normal, se usó la prueba t independiente para encontrar la diferencia entre los dos grupos como análisis estadístico, y el análisis de correlación de Pearson se usó para determinar la relación entre la edad y la edad deportiva de los atletas. De acuerdo a los resultados de la investigación, se determinó que no hubo diferencia significativa (p>.05) en la actitud hacia el dopaje según categoría de discapacidad, nacionalidad, edad y edad deportiva.

Citado por

Detalles del artículo

Referencias

Yetim, A. Sosyoloji ve Spor. Berikan Yayınevi. 1. Baskı. Ankara. 2011.

Erkal, M., Güven, Ö., Ayan, D. Sosyolojik Açıdan Spor. Der Yayınları. 3. Baskı. İstanbul. 2014.

Tekkurşun, D. G., İlhan, E. L., Esentürk, O. K. ve Adnan, K. A. N. Engelli Bireylerde Spora Katılım Motivasyon Ölçeği (ESKMÖ): Geçerlik ve Güvenirlik çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2018; 16(1), 95-106. DOI: https://doi.org/10.1501/Sporm_0000000347

Wilhite, B. ve Shank, J. In praise of sport: Promoting sport participation as a mechanism of health among persons with a disability. Disability and Health Journal, 2(3), 2009; 116-127. DOI: https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2009.01.002

Yazıcıoğlu, H., Pekel, A. Ö., Kamiş, O. ve İlhan, L. Görme Engelli Çocuklar, Yaşam Kalitesi ve Spor. Aksaray University Journal of Sport and Health Researches, 2020; 1(1), 35-53.

Özürlüler İdaresi Başkanlığı (ÖZİDA), Çağdaş toplum, çağdaş yaşam ve özürlüler komisyon raporları ve genel kurul görüşmeleri. 1. Özürlüler Şurası, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Ankara. 1999.

Turnbull, H.R., Turnbull, A., Shank M., Smith, S.J. Exceptional lives special education in today’s schools. Boston: Pearson Press. 2004.

Özyürek, M., Bedensel yetersizliği ve süreğen hastalığı olan çocuklar: özel eğitime muhtaç çocuklar: Özel eğitime giriş. Ankara: Karatepe Yayınları. 1997.

Yıldız, S. ve Gürler, S. The assessment of information levels of people with visual impairment in terms of their disabled rights-The case of Ankara. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018; 8(1), 241-268.

IBSA. Capable of everything. international blind sports federation, Madrid, Spain. 2006.

Keskin, S., 18-30 yaş arası spor yapan görme engelli bireyler ile 18-30 yaş arası spor yapan gençlik ve spor genel müdürlüğü personellerinin işitsel basit reaksiyon zamanlarının karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2008.

Baron D, Martın D and Magd S. Doping in sports and its spread to at-risk populations: an international review. World Psychiatry. 2007; 6(2): 118.

Euvrard, J., Yan, Y., & Mitzi, D. B. Electrical doping in halide perovskites. Nature Reviews Materials, 2021; 6(6), 531-549. DOI: https://doi.org/10.1038/s41578-021-00286-z

Zhang, A., Liang, Y., Zhang, H., Geng, Z., & Zeng, J. Doping regulation in transition metal compounds for electrocatalysis. Chemical Society Reviews. 2021. DOI: https://doi.org/10.1039/D1CS00330E

Lippi, G., Franchini, M. ve Guidi, GC. Müsabakalarda doping mi yoksa sporda doping mi? İngiliz tıp bülteni, 2008; 86 (1). DOI: https://doi.org/10.1093/bmb/ldn014

Yücesir, İ. Doping suçu; doping madde ve yöntemleri. T. Atasü (Ed.), Doping ve Futbolda Performans Arttırma Yöntemleri. 2004; (41-42).

Çetin E, Dölek B, ve Orhan Ö, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Ergojenik Yardımcılar, Doping ve Sağlık Hakkındaki Bilgi ve Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Spormetre, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2008; VI (3) 129-132. DOI: https://doi.org/10.1501/Sporm_0000000103

Erikson OB, Mellstrand T, Peterson L, Renströn P, Svedmyr N, Sports Medicine Health & Medication. London: Raynor Design. 1990.

Haynes SP, Fitch KD (1996). Doping. Textbook of Science and Medicine in Sport. J. Bloomfield, PA Fricker, KD Fitch (Editors), Australlian: Australlian Sports Commission. 1996; (p. 525-534).

Yesalis, C.E. & Bahrke, M.S. History of Doping in Sport. International Sports Studies; 2002; 24:42-76.

Eröz, F., Milli Düzeyde, Atletizm, Güreş, Judo ve Halter Yapan Sporcuların Doping ve Ergojenik Yardım Hakkındaki Görüşlerinin ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Kütahya. 2007.

Acarbay, Ş. Spor, Sporcu ve Doping. Milli Eğitim Basımevi, Ankara. 1986.

Yoncalık, O. ve Gündoğdu, C. Sporda Ahlaki Bir Sorun Olarak Doping. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 128-134. 2007.

Gençtürk, G., Çolakoğlu, T., ve Demirel, M. Elit sporcularda doping bilgi düzeylerinin ölçülmesine yönelik bir araştırma. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2009; 3(3), 213-221.

Güler, D., Gökdemir, K., ve Günay, M. Türkiye’de üniversitelerarası spor oyunlarına katılan futbolcuların ergojenik yardımcılar hakkındaki bilgileri ve kullanma düzeyleri. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2004; 9(3), 37-78.

Karasar, N. Bilimsel Araştırma Yöntemleri (28. Basım b.). Ankara: Nobel Yayın. 2015.

Petroczi, A. Elit sporda doping ikilemini keşfetmek: Sporcuların tutumları dopingden sorumlu olabilir mi? Kuzey Colorado Üniversitesi, 2002.

Yıldız, R., & Toros, T. Performans Arttırma Tutum Ölçeği (PAT-Ö)'nin Türkçe'ye Uyarlama Sürecinin Ön Çalışması. 3. International Sports Science Tourism and Recreation StudentCongress (s. 86). Gaziantep: Fırat Üniversitesi. 2016.

Tabachnick and Fidell, B.G. Tabachnick, L.S. Fidell Using Multivariate Statistics (sixth ed.) Pearson, Boston. 2013.

Yıldız, R. ve Toros T. "Performans Arttırma Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması." Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2018; 48-59. DOI: https://doi.org/10.31680/gaunjss.464612

Uyar, H., Özbek, O. Bedensel Engelli Sporcuların Dopinge İlişkin Görüşleri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2019; 17(1), 135-153. DOI: https://doi.org/10.33689/spormetre.506090

Şapcı, H. A. "Üniversiteler arası spor müsabakalarına katılan öğrencilerin doping kullanımına yönelik tutumlarının incelenmesi." Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2010.

Yalçınkaya, Mine. "Elit sporcularda dopinge yönelik tutumun belirlenmesi." 2016.