Ferré, Juan Francisco. 2019. «Henry Fielding: Apología De La Vida De La señora Shamela Andrews, trad.E Intro. R. Martínez Moreno, UMA, 2018.». TRANS. Revista De Traductología, n.º 23 (noviembre):334-37. https://doi.org/10.24310/TRANS.2019.v0i23.6503.