(1)
Fernández, C. M. La Llegada De Maria Edgeworth a La Literatura Gallega: O Castelo Rackrent (2022). TRANS 2023, 85-97.