[1]
Marín Hernández, D. 2022. <em>Ilan Stavans, traductor</em>. TRANS: Revista de Traductología. 26 (dic. 2022), 397–401. DOI:https://doi.org/10.24310/TRANS.2022.v26i1.14473.