PÉREZ-MORENO, L. C. Bergera, Iñaki: Cámara y modelo. Fotografía de maquetas de arquitectura en España, 1925-1970 / Modelling for the Camera. Photography of Architectural Models in Spain, 1925-1970. Boletín de Arte, n. 39, p. 324-326, 25 sep. 2018.