[1]
M. D. Ramos Palomo, «Estructura social en Málaga (I): el vértice del poder, 1900-1920», BAETICA, n.º 8, jun. 2015.