[1]
J. Guerra y J. A. Gil, «Aportaciones a la flora briofítica de Andalucía. I», abm, pp. 13–26, sep. 2020.