Casimiro Soliguer-Solanas, Federico, Andrés V. Pérez-Latorre, y Baltasar Cabezudo. 2014. «Flora Y vegetación De Un Espacio Periurbano Singular: El Monte San Antón (Málaga, España). Flora and Vegetation of a Unique Suburban Area: Mount San Anton (Malaga, Spain)». Acta Botanica Malacitana 39 (1):179-205. https://doi.org/10.24310/abm.v39i1.2573.