Casimiro Soliguer-Solanas, F., Pérez-Latorre, A. V., & Cabezudo, B. (2014). Flora y vegetación de un espacio periurbano singular: el Monte San Antón (Málaga, España). Flora and vegetation of a unique suburban area: Mount San Anton (Malaga, Spain). Acta Botanica Malacitana, 39(1), 179–205. https://doi.org/10.24310/abm.v39i1.2573