(1)
Martínez Labarga, J. M. Dos Astragalus L. (Leguminosae) a añadir a La Flora De La Comunidad De Madrid. Two Astragalus L. (Leguminosae) to Add to the Flora of the Community of Madrid. abm 2016, 41, 258-260.