[1]
O. Piulats Riu, «SOBRE EL MITO DE OSIRIS», Raphisa, vol. 4, n.º 1, jun. 2020.