(1)
Piulats Riu, O. SOBRE EL MITO DE OSIRIS. Raphisa 2020, 4.